Regulamin

Zasady pobytu i korzystania z domków w ośrodku "Słoneczko"
1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wpłata zadatku po rezerwacji domku oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Po dokonaniu rezerwacji zadatek należy wpłacić w ciągu 2 dni od daty rezerwacji ( 2 dniowy termin liczony jest łącznie z datą zaksięgowania zadatku na koncie). Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Rezerwujący domki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i pobytu w Ośrodku. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych dane przetwarzane są dla potrzeb realizacji rezerwacji oraz pobytu na terenie Ośrodka. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja dokonanej rezerwacji w Ośrodku Słoneczko.Pozyskane dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku gdy taki obowiązek zostanie nałożony na administratora danych. Rezerwującemu domki przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Słoneczko ul.Kwiatu Paproci 20, Rusinowo gmina Postomino 76-113 Postomino pow. sławieński, tel kontaktowy:+48 600 211 936, mail:domkirusinowo@wp.pl Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia podatkowego.
4. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu, którego należy dokonać po przybyciu do Ośrodka.
6. Opłatę za pobyt w domkach zgodnie z dokonaną rezerwacją oraz opłatą klimatyczną należy uiścić w dniu przyjazdu.
7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd czy też wcześniejsze opuszczenie Ośrodka nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek nie jest zwracany.
8. Do ceny pobytu doliczana jest opłata według wskazań licznika w domku za zużytą energię elektryczną.
9. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe bezpłatnie na terenie ośrodka.
10. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
11. Wynajmujący domek zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Osoba wynajmująca domek przed opuszczeniem placówki zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku. Za szkody powstałe w domku w czasie pobytu Wynajmujący odpowiada finansowo i wyraża zgodę aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienia brakującego wyposażenia domków, usunięcie powstałych w czasie pobytu usterek wykonane były na koszt Wynajmującego.
12. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek i pozostawić go w stanie zastanym (umyć naczynia, wyrzucić śmieci). Przekazanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
13. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za przedmioty oraz rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka. Wynajmujący domek ma obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem.
14. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.
15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz palenia papierosów. W domkach zabrania się używania urządzeń zasilanych energią elektryczną i gazową nie będących wyposażeniem domku, które mogłyby stanowić zagrożenie pożarowe.
16. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych.
17. Doba noclegowa trwa od godz 15:00 do 10:00.
18. Cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
19. Przebywanie zwierząt na terenie ośrodka możliwe jest tylko za zgodą właściciela ośrodka.
20. Osoby postronne na terenie ośrodka mogą przebywać tylko za zgodą właściciela.
21. Za każdą dodatkową osobę, której nie uwzględniono przy rezerwacji domku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 40 zł/dobę.

Życzymy udanego pobytu!
Kontakt i Rezerwacja

Mają Państwo pytania?
Rezerwacji wybranego terminu prosimy dokonywać telefonicznie +48 600 211 936 lub mailowo: domkirusionow@wp.pl
Można również skorzystać z poniższego formularza.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Zapraszamy!